Mjesto za novinare

 

O banci

 

Mjesto za dioničare

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
Saopštenja za javnost
13.10.2015.
Novi NLB Energy Wood II beskamatni kredit za energetski efikasno grijanje

13.10.2015

NLB Montenegrobanka je u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, svojim klijentima i svim građanima Crne Gore, ponudila jedinstveni kreditni proizvod – NLB Energy Wood II beskamatni kredit za sisteme grijanja na biomasu.  NLB Energy wood II je nastavak projekta NLB Energy wood I za koji su građani Crne Gore pokazali veliko interesovanje.

Program je osmišljen da ponudi atraktivan I održiv finansijski mehanizam za ostvarivanje beskamatnih kredita za instaliranje sistema grijanja na biomasu na rok do 60 mjeseci, u okviru kojeg je pripadajuća kamata za cijeli period otplate pojedinačnih kredita, kao I naknada za obradu subvencionisana od strane Ministrarstva ekonomije, pa krajnji korisnici imaju obavezu vraćanja samo glavničnog duga po ovim kreditima.

Cilj uvođenja kredita doprinosi kreiranju svijesti o prednostima I mogućnostima efikasnog utroška energije zahvaljujući modernom sistemu grijanja, koji nudi korisnicima veću efikasnost I uštedu, opciju programiranja kako bi dom bio uvijek topao, pri čemu se rješava problem odlaganja drvnih ostataka I na taj način čuva životna sredina.

Sredstva iz odobrenog kredita, koja mogu iznositi najviše 3,500 eura, Banka realizuje na račun distributera tj. instalatera po dostavljenoj profakturi. Distributer opreme, odnosno sistema za grijanje na biomasu se mora nalaziti na zvaničnoj listi certifikovanih učesnika,  koju čine sljedeće firme:

“Elektrovod” Podgorica
Tel: +382 20 881 041, Mob: 069 026 310, www.elvod.me
“Plam inženjering” ,Podgorica
Tel: +382 20 870 070, Mob: 069 300 076, www.plam.co.me
“Tedeko Solar Energy” i “Mazor”, Tivat
Tel: +382 32 684 891, Mob: 069 069 122, www.tedeko.me
“Mikromont”, Bijelo Polje
Tel: +382 50 488 533, Mob: +382 63 208 842, www.mikromont.co.me
“Matino Company” i “Grijanje” Bijelo Polje
Tel: +382 50 478 507 (BP) ili 020 811 020 (DG) ili 032 671 211(KO), www.matino.me
“Home Systems”, Podgorica
Tel: +382 20 891 150, Mob: 069 090 091, www.homesystems-me.com
“M-Energo Inženjering” Podgorica
Tel: +382 20 662 354
“Denikoo”,  Podgorica
Tel: +382 20 625 745,   www.denikoo.com
“Ening”, Nikšić
Tel: +382 40 253 401 ili 040 253 416, www.ening.co.me
“Veneta plamen”, Podgorica
Tel: +382 20 220 126, Mob: 067 820 838, www.venetaplamen.me


Više o kreditu možete naći na stranici: http://www.energetska-efikasnost.me/ee.php?id=24

NLB Marketing

 

ostala saopštenja

01.10.2015.
02.09.2015.
01.07.2015.
14.04.2015.
09.04.2015.
05.02.2015.
30.12.2014.
30.12.2014.
19.12.2014.
 
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »