Mjesto za novinare

 

O banci

 

Mjesto za dioničare

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
Saopštenja za javnost
09.09.2014.
NLB Montenegrobanka registrovana kao FATCA finansijska institucija

Foreign Account Tax Compliance Act (Zakon o izvršenju poreskih obaveza na računima u inostranstvu) usvojen je 18. marta 2010. od strane američkog Kongresa, a stupio je na snagu 1. jula 2014.

Cilj ovog propisa je sprječavanje utaje poreza, odnosno obezbjeđivanje naplate poreza od poreskih obveznika SAD koji posjeduju sredstva na računima otvorenim u stranim bankama i drugim finansijskim institucijama.

Svrha implementacije navedenog propisa je razmjena informacija o bankarskim računima i transferu sredstava američkih državljana u Crnoj Gori, koja se vrši između nadležnog organa Crne Gore i Uprave javnih prihoda SAD kao nadležnog organa (IRS).

Kao mjera nepostupanja po ovom propisu predviđena je i naplata 30% poreza po odbitku za svaku transakciju po računu koji nije prijavljen prema odredbama FATCA-e.

INFORMACIJA u vezi zaključivanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreskih obaveza na međunarodnom nivou i sprovođenju FATCA propisa

NLB Montenegrobanka se registriovala kao FATCA financijska institucija (RDCFI- Registered Deemed-Compliant Financial Instutiton) i dobila FATCA identifikacijski broj:

GIIN: DQANI4.00003.ME.499

FATCA E-mail: FatcaMNB@nlb.me

ostala saopštenja

28.08.2014.
07.08.2014.
21.07.2014.
10.07.2014.
25.06.2014.
18.06.2014.
05.06.2014.
20.05.2014.
28.04.2014.
 
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »