Mjesto za novinare

 

O banci

 

Mjesto za dioničare

 

Brzi linkovi

 
 
NLB Montenegrobanka
Saopštenja za javnost
05.02.2015.
Beskamatni krediti za termoizolacione materijale u Opštini Tivat

NLB Montenegrobanka je uvrstila u ponudu Beskamatni kredit za građane Opštine Tivat, za koji se klijenti mogu prijaviti u svim filijalama NLB Montenegrobanke u Crnoj Gori.

Kredit je osmišljen da ponudi atraktivan i održiv finansijski mehanizam za kupovinu termoizolacionih materijala – demit fasade, kao i za aluminijske odnosno PVC bravariju, čiju kamatu subvencioniše Opština Tivat.

Kredit se odobrava u maksimalnom iznosu do 10.000 eura na period do 60 mjeseci. Krediti se odobravaju po kamatnoj stopi 0,00% za krajnjeg korisnika kredita, a jednokratna naknada za obradu kredita iznosi 1,50% od iznosa kredita. Kredit se realizuje po profakturi dobavljača.

Klijenti koji mogu ostvariti pravo na ovaj kredit potrebno je da imaju državljanstvo Crne Gore i prebivalište u Opštini Tivat, da vrše adaptaciju objekta koji se nalaze na teritoriji Opštine Tivat. Takođe, neophodno je da klijenti imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme (u radnom odnosu minimum 6 mjeseci) i redovan priliv mjesečnih primanja na račun kod Banke.


Odjeljenje marketinga, brige o korisnicima i koordinacije

ostala saopštenja

30.12.2014.
30.12.2014.
19.12.2014.
11.11.2014.
10.10.2014.
29.09.2014.
09.09.2014.
28.08.2014.
07.08.2014.
 
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »